Bornholms - Børnefys

Kirkedalsvej 4, Rutsker, 3790 Hasle

Hammershøj Rideterapi


Rideterapi

Rideterapi

 

Dette er et tilbud til børn og unge med symptomer eller diagnoser som fx :

 • Angst og stress samt depression.
 • Spiseforstyrrelse.
 • Nedsat koncentrationsevne, sociale/emotionelle udfordringer.
 • Generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD, Autisme, CP og Downs.

 

I samspil med hest/pony arbejdes der på at øge kropsfornemmelse og kropsbevidstheden samt at reducere spændingsniveauet i kroppen og komme ned i arousal, så der opnås en dybere ro i krop og sjæl og dermed afbalancering af nervesystemet. 

Med dette som baggrund, optimeres rammerne for indlæring samt håndtering af nedenstående punkter:

 • Respiration/vejrtrækning
 • Koordination, balance, muskelstyrke og udholdenhed
 • Koncentrationsevne og fokus
 • Sansemotorik
 • At lære egne ressourcer og kompetencer
 • Selvtillid og selvværd
 • At lære at håndtere situationer, hvor du vil føle dig presset eller som ikke lige bliver løst, som du havde forestillet dig i første omgang.

 

 

Hvorfor rideterapi

Via samværet med hesten arbejdes der med relationer, selvværd, kontakt, kommunikation og kropssprog, som falder godt i spænd med den neuroaffektive tankegang, hvor der er fokus på at styrke egen selvfølelse, hvilket er yderst relevant for disse børn og unge.

Jeg arbejder dels fra jord med bla. fokus på at strigle, omgås hesten med respekt, kende dens signaler samt lave øvelser fra jord, men også fra hesteryg.

Øvelserne fra jord og/eller hesteryg er med til at skabe et fælles samarbejde med hesten. Med denne arbejdsmetode opnår den enkelte mange små sejre, som giver et bedre selvværd, hvilket har betydning for et styrket mod på og tillid til, at indgå i nære relationer på egne vilkår. Hestene kan bringe følelser op hos mennesket, som appellerer til dets omsorg, nærvær og kærlige sider.