Bornholms - Børnefys

Kirkedalsvej 4, Rutsker, 3790 Hasle

Fysioterapeutisk Sanseintegrationsbehandling

 

Alle mine behandlinger foregår i eftermiddagstimer eller weekender i min klinik i Rutsker.

Når jeg behandler børn med sanseintegrations (SI) vanskeligheder foregår det individuelt og i tæt samarbejde med de nærmeste voksne, i barnets tilværelse. Jeg er opmærksom på at barnet tilbydes den rette mængde af sansestimuli og en nøje afstemt kontakt. Dette er med års erfaringer og viden om vigtigheden i at det altid er afgørende for børns trivsel, at der undgås overbelastninger og overstimulation i ønsket om at øge barnets følelsesmæssige robusthed og evne til at opfatte og bearbejde sanseindtryk.

Ved behandling i min klinik, tilpasser jeg de enkelte aktiviteter til barnet, på denne måde har mulighed for at finjustere, graduere og korrigere den enkelte aktivitet, ud fra barnets reaktioner og behov. 

Min fysioterapeutiske baggrundsviden om centralnervesystemets evne til at hæmme og fremme sanseindtryk kommer fra min fysioterapeutiske og rideterapeutiske uddannelse og mange års erfaringer samt kurser.

Jeg er meget opmærksom på at barnet føler sig sikker og tryg under behandlingerne. Følelsen af at være sikker og tryg er med til at skabe ro i deres nervesystem, at deres hjerne modtager de rette mængder af kontakt, omsorg, stimuli, for at kunne modtage og bearbejde samt integrere sanseindtryk de tilbydes.
For at opnå dette benytter jeg motoriske aktiviteter, der kan og skal opfattes som leg men som er tilrettelagte det enkelte barn. Det er meget vigtigt at barnet hele vejen igennem behandlingsforløbet oplever de enkelte aktiviteter som trygge, sjove men vigtigst af alt succesrige.

På baggrund af ovenstående er barnets vågenhed optimalt og der er skabt en god forudsætning for total opmærksomhed, god følelsesmæssig læring reguleret nervesystem og kropsfornemmelse.

 

 

Hvad er SI?

Sanseintegration er hjernens evne til at samordne sanseimpulserne og bruge dem på bedst mulige måde. Sanseintegration er en neurologisk proces, der samordner sanseimpulser fra krop og omgivelserne. Kroppen bruger informationen til at give en meningsfuld og brugbar reaktion både motorisk, perceptuelt (eksempelvis at kunne iagttage, fornemme, sanse noget), indlæringsmæssigt og/eller adfærdsmæssigt over for stimuli. Den sansemæssige information, som hjernen modtager, skal sorteres, fremmes eller hæmmes, sammenholdes og samordnes på en fleksibel og konstant forandrende måde.

Børn med SI-problematik har nedsat evne til at foretage tilstrækkelig sanseintegration, dvs. at de har utilstrækkeligheder med at opfatte, tolke, sortere og bearbejde sensoriske stimuli. For nogle børns vedkommende viser det sig i dagligdagen ved en umodenhed eller sent udviklet motorik – og beskrives ofte som klodsede børn, hvorfor de har svært ved at deltage i fysiske aktiviteter med jævnaldrende. De kan have udfordringer ved socialt samvær og/eller have adfærdsmæssige udfordringer. Dette kan med god effekt behandles via specifikt tilrettelagt træning hos en fysioterapeut.