Bornholms - Børnefys

Kirkedalsvej 4, Rutsker, 3790 Hasle

Spædbarnsterapi.

 

Spædbarnsterapiens grundide er udviklet i Frankrig af børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto, videreudviklet af børnepsykiater og psykoanalytiker Caroline Eliacheff og senere udbygget med elementer af tilknytningsteori og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Spædbarnsterapiens metode, som den praktiseres i Danmark, er udviklet af psykolog Inger Thormann og psykoterapeut Inger Poulsen. 

De tre centrale sætninger i spædbarnsterapien er:

 

"Lad aldrig barnets smerte blive glemt"

"Alt usagt binder energi"

"Lad aldrig barnet være alene med dets smerte"

 

 

Spædbarnsterapien går ud på at behandle tidligt opstående traumer med særligt fokus på hændelser og omstændigheder i fosterperioden, fødslen samt de første 3 leveår. Det siges af når man arbejder med traumatiserede spædbørn ud fra Spædbarnsterapien, er det lettere at reparere det lille barns traume, da deres onde cirkel endnu ikke er så fastlåst.

 

Spædbørn reagerer hurtigt på forandringer i deres omgivelser og fjernes spændinger/det der forhindre den sunde udvikling, kan barnets egen stærke drivkraft overtage healingen. Det samme er gældende ud fra min viden omkring det motoriske og den fysioterapeutiske indsats.