Bornholms - Børnefys

Kirkedalsvej 4, Rutsker, 3790 Hasle

Sansemotorisk forløb

Jeg tilbyder sansemotorisk forløb, på baggrund af forudgående udredninger. Jeg har mulighed for at tilbyde:

  • Undersøgelse og udredning i fht. barnets sansemotoriske udfordringer.
  • Sanseintegrationsbehandling
  • Rideterapi og fysioterapeutisk træning til børn og unge med symptomer på stress og angst og/eller diagnoser som fx downs syndrom, CP.
  • Råd- og vejledning til forældre i fht. øvelser i forbindelse med hjemmetræning
  • Motorisk træning til børn og unge med nedsat muskelstyrke og udholdenhed samt balanceproblematikker
  • Terapi for krop og sjæl. Et forløb på to dage, med mulighed for overnatning i shelter. Her vil du lære mere om dig selv, dine grænser og ressourcer.

 

Det kan være svært at sætte et nøjagtigt antal timer på hvor lang tid jeg skal bruge på at lave de vurderinger der skal til for at sammensætte den rette behandling for et barn med sanseintegrations problematik. Så ofte benyttes der lidt tid til undersøgelse, test og udarbejdelse af resultat af test samt indhentning af relevante informationer.

 

Der benyttes som regel mellem 8-10 timer på et udredningsforløb hvor børn har sanseintegrations problematikker. Andre vurderinger tager kortere tid. Der indgår ofte et hjemmetræningsprogram der skal følges, da behandling 1 gang ugl eller hver 14. dag ikke er nok.

 

Skriftlige rapporter kan udarbejdes efter behov for forvaltning eller familien.

 

Er der tale om et forløb med børn, som har diagnoser som Downs syndrom, CP, ADHD eller autisme, stress, angst eller udfordringer med lavt selvtillid/selvværd, kan der tilbydes et rideterapeutisk forløb, hvor der arbejdes i stalden med hest eller på ridebane og i natur.

 

 

 


2 Dagsforløb

 Mit 2 dags forløb, er målrettet unge/voksne, hvor der arbejdes med uvikling af egne grænser og ressourcer samt selvtillid, tillid og velvære.

Der tages udgangspunkt i terorier og metoder fra min faglige viden indenfor fysioterapi, rideterapi, healing, bearbejdning af angst, PTSD samt spædbarnsterapi.

Bla. benyttes heste, hunde og sansesti.

Forløbet foregår på Hammershøj, Kirkedalsvej 4, hvor jeg bor. Forløbet er planlagt over to dage, hvor vi overnatter i shelter samt laver mad over  bål sammen.

 

Bålhygge som afslutning på mit 2-dags forløb med fokus på afstresning, nærværd og sansebearbejdning. Dette i samarbejde med heste, hunde og katte samt den skønne natur.