Bornholms - Børnefys

Kirkedalsvej 4, Rutsker, 3790 Hasle

Forløb

 

Jeg tilbyder forskellige forløb, på baggrund af forudgående udredninger. Jeg har mulighed for at tilbyde:

  • Undersøgelse og udredning i fht. barnets udfordringer.
  • Sanseintegrationsbehandling
  • Rideterapi og fysioterapeutisk træning til børn og unge med symptomer på stress og angst og/eller diagnoser som fx downs syndrom, CP.
  • Råd- og vejledning til forældre i fht. øvelser i forbindelse med hjemmetræning
  • Motorisk træning til børn og unge med nedsat muskelstyrke og udholdenhed samt balanceproblematikker

 

Det kan være svært at sætte et nøjagtigt antal timer på hvor lang tid jeg skal bruge på at lave de vurderinger der skal til for at sammensætte den rette behandling for et barn med sanseintegrations problematik. Så ofte benyttes der lidt tid til undersøgelse, test og udarbejdelse af resultat af test samt indhentning af relevante informationer.

 

Der benyttes som regel mellem 8-10 timer på et udredningsforløb hvor børn har sanseintegrations problematikker. Andre vurderinger tager kortere tid. Der indgår ofte et hjemmetræningsprogram der skal følges, da behandling 1 gang ugl eller hver 14. dag ikke er nok.

 

Skriftlige rapporter kan udarbejdes efter behov for forvaltning eller familien.

 

Er der tale om et forløb med børn, som har diagnoser som Downs syndrom, CP, ADHD eller autisme, stress, angst eller udfordringer med lavt selvtillid/selvværd kan der tilbydes et rideterapeutisk forløb, hvor der arbejdes i stalden med hest eller på ridebane og i natur.


Afslutning på et 2-dags forløb.

Bålhygge som afslutning på vores 2-dags forløb med fokus på afstresning, nærværd og sansebearbejdning. Dette i samarbejde med heste, hund og katte samt den skønne natur.